Klantenservice

  • Verzending en aflevering
  • Privacy - bescherming persoonsgegevens
  • Retourzendingen en ruiling en-of veranging
  • Bestelprocedure
  • Betalingsvoorwaarden
  • Inzien van lopende bestellingen

Aangeboden producten

Alle produkten zoals aangeboden op onze website zijn van originele fabrikanten conform aangegeven als merknaam. Hierop zijn de garantietermijnen en garantiebepalingen van kracht zoals vermeld in de Nederlandstalige handleidingen, welke bij de produkten geleverd worden. Afwijkende garantietermijnen zijn alleen van toepassing indien deze uitdrukkelijk op de website vermeld zijn bij het produkt cq. producttype.

BTW
Alle vermelde consumentenprijzen op onze site zijn inclusief het daarvoor geldende BTW tarief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij de prijzen van het betreffende produkt.

Kosten voor aflevering, verzending, installeren etc. 
Alleen indien bij de produkten vermeld wordt dat deze Franco afgeleverd worden, zullen er geen kosten voor verpakken, verzenden en afleveren berekend worden. 
Indien kosten berekend worden voor verpakken, verzenden, afleveren, installeren etc. dan worden deze eerst middels een vrijblijvende offerte kenbaar gemaakt, alvorens de overeenkomst te sluiten met de consument.

Informatie:
Alle vermelde informatie op onze website is onder voorbehoud van onverhoopte typefouten, tevens zijn apparaat- cq. modelwijzigingen bij de fabrikant voorbehouden. Afbeeldingen dienen ter illustratie, en kunnen in detail afwijken van het werkelijke product.

Prijzen:
Alle vermelde prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en onverhoopte typfouten.

Aanbiedingen
Bij aanbiedingen van beperkte geldigheidsduur wordt de duur van de aanbieding uitdrukkelijk bij het product aangegeven.

Bestelprocedure:

Bestelling van produkten is mogelijk via de webshop, per E-mail, per fax, per telefoon, of in de showroom te Molenaarsgraaf.

Na ontvangst van een online bestelling, bestelling per fax of telefonische bestelling zal eerst een opdrachtbevestiging worden toegezonden met de gegevens van de bestelling, inclusief de leveringstermijn en de totaalprijs van de levering, alvorens de overeenkomst van kracht zal zijn.

Bestellingen kunnen uiterlijk binnen 12 uur voor verzending kosteloos geannuleerd worden, daarna zullen eventuele reeds gemaakte verzend- en transportkosten in rekening gebracht worden.

Indien produkten niet uit voorraad leverbaar zijn dan vindt eerst overleg plaats vwb. levertermijn.

Op artikelen welke speciaal voor de afnemer besteld worden is punt na bestelling geen annulering mogelijk.

De aanbieder zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.

Ontbinding van een dienst kan binnen 7 dagen na de eerste dienstverlening gebeuren. In geval van ontbinding van een dienst binnen 7 dagen moet de consument betalen voor de genoten diensten tot het moment van ontbinding, met uitzondering van een terecht beroep op de "niet goed-geld terug" regeling.

Garantieregeling

Alle produkten zoals aangeboden op onze website zijn van originele fabrikanten conform aangegeven als merknaam. Hierop zijn de garantietermijnen en garantiebepalingen van kracht zoals vermeld in de Nederlandstalige handleidingen, welke bij de produkten geleverd worden. 

Afwijkende garantietermijnen zijn alleen van toepassing indien deze op de website vermeld zijn bij het product cq. producttype, of indien deze nader overeengekomen zijn. 

Bij gebreken binnen de garantieperiode zullen produkten kosteloos ter plaatse gerepareerd worden, of kosteloos vervangen door een nieuw apparaat indien noodzakelijk blijkt.

Bij ondeugdelijk gebruik, of gebruik voor andere toepassing dan waarvoor het artikel door de fabrikant ontworpen is, zijn de kosten van reparatie voor rekening van de consument.

Alle garantievoorwaarden zullen de rechten van de consument zoals deze voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aantasten.

 

Gegevensbeheer en privacy

Sentjens Saunabouw registreert persoonsgegevens alleen conform de Wet Persoonsregistraties. 

Registraties zullen alleen ten behoeve van de bedrijfsadministratie gebruikt worden, of voor geadresseerde reclame indien de consument daarvoor toestemming verleend heeft.

Sentjens Saunabouw zal nimmer geregistreerde gegevens aan derden verstrekken.

Sentjens Saunabouw biedt de consument de mogelijkheid om de toezending van geadresseerde (al dan niet elektronische) reclame op elk gewenst moment stop te zetten. De procedure daarvoor zal vermeld zijn in of bij de toegezonden reclame-uiting.

De geregistreerde gegevens zullen alleen ten kantore te Molenaarsgraaf beheerd worden en zijn verder alleen ter inzage van personeel en de consument.

Op verzoek zullen persoonlijke gegevens van de consument ter inzage gegeven worden ten kantore te Molenaarsgraaf, tevens kan de consument ten alle tijde op persoonlijk verzoek de gegevens laten verwijderen uit alle administratieve bestanden.

 

Overige bepalingen

Naast bovenstaande hanteren wij verder de bepalingen zoals omschreven op de Consumentenbond site conform de Web Trader code zie hiervoor:  http://www.dedigitaleconsument.nl/

 

Klachten en geschillenprocedure over leveringen en diensten

Onvolkomenheden zijn af en toe niet te vermijden, al proberen wij deze tot een absoluut minimum te beperken. Mocht het desondanks toch voorkomen dat u niet tevreden bent over de door ons geleverde produkten en/of diensten, om welke reden dan ook, dan vernemen wij dit gaarne van u. Wij zullen dan zorgdragen voor een snelle behandeling van uw klacht(en).

Bij voorkeur verzoeken wij u om uw eventuele klachten schriftelijk aan ons voor te leggen.

Stuur deze aan:
Sentjens Saunabouw

tav. Hr. M. van Leiden
Polderweg-Oost 18
2973AN Molenaarsgraaf


Wij zullen na ontvangst van uw reactie zo snel mogelijk contact met u opnemen om uw vragen of klachten naar behoren af te handelen.

Bij eventuele geschillen heeft u ook de mogelijkheid om bemiddeling en/of bijstand aan te vragen bij de Consumentenbond.

 

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing. Wij onderwerpen ons aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer of van de vestigingsplaats van de aanbieder. Dit naar de keuze van de afnemer.

Contact en openingstijden showroom:

Sentjens Saunabouw,

Polderweg-Oost 18, 2973AN te Molenaarsgraaf (kantoor, winkel en showroom)

Telefoonnummer: 0184-641972 / Faxnummer 0184-649194

E-mailadres: info@sentjens.nl

 

Openingstijden van onze showroom te Molenaarsgraaf:

Zondag en Maandag Gesloten
Dinsdag 10.00 -17.00*
Woensdag 10.00 -17.00*
Donderdag 10.00 -17.00*
Vrijdag

10.00 - 17.00*

Zaterdag 10.00 - 16.00

*na 17u op afspraak mogelijk

Op zon- en feestdagen altijd gesloten

 

 

Aangesloten bij thuisvergelijken.nl, de webwinkel vergelijker

Gratis verzending binnen Nederland en België bij bestelling van per PostNL verzendbare accessoires en toebehoren vanaf € 50,00 inclusief BTW.
Niet van toepassing op saunahout, maatwerk artikelen, sauna's, scrubzout, en/of materialen langer dan 150cm of verzendgewicht >30kg.
Neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 0184-641972 of info@sentjens.nl